ISO

Grupa Wanicki tj. Firma Wanicki Sp. z o.o., Wanicki Serwis Sp. z o.o., Nedpol Truck Service Sp. z o.o.,WW Wanicki Sp. z o.o., BW Wanicki Sp. z o.o., MW Wanicki, Wanicki Truck Slovakia, SW Wanicki, Invest Truck posiada certyfikat zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 i EN ISO 14001:2004 Posiadanie certyfikatu świadczy o wysokiej jakości usług świadczonych w Grupie Wanicki. Jako firma jesteśmy ukierunkowani przede wszystkim na spełnienie oczekiwań Klienta w postaci świadczenia usług wysokiej jakości tak aby każdy w pełni był usatysfakcjonowany z naszej działalności.

Jakość naszych usług potwierdza posiadany certyfikat. Sposób i zasady naszego działania określa "Deklaracja polityki zarządzania jakością i środowiskiem".

   

 

                                                                   30-04-2018

Deklaracja Polityki Zarządzania Jakością i Środowiskiem

 

Grupa Wanicki reprezentowanych przez: Firma Wanicki Sp. z o.o. Wanicki Serwis Sp z o.o., BW Wanicki Sp z o.o., MW Wanicki Sp z o.o., WW Wanicki Sp z o.o., Nedpol Truck Services sp z o.o., SW Wanicki sp z o.o., Invest Truck Sp z o.o., Wanicki Truck Slovakia SRO

Grupa Wanicki stale dąży do podnoszenia  jakości świadczonych usług w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów.

Podstawowe obszary naszej działalności obejmują  :

Sprzedaż samochodów ciężarowych marki DAF i innych, autobusów, maszyn rolniczych. Usługi serwisowe pojazdów mechanicznych, badania techniczne pojazdów, kalibracja tachografów i sprzedaż części zamiennych pojazdów. Usługi blacharskie i lakiernicze. Wynajem i sprzedaż maszyn budowlanych. Organizacja Part M i Part 145.Sprzedaż i serwis samochodów osobowych i dostawczych marki Citroen.

Zapewniamy:

- przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie w naszych działaniach przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, dostarczanych usług i wyrobów, zarządzania firmami,

- komunikację dotyczącą polityki zarządzania jakością i wpływem na środowisko w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, osób działających w imieniu każdej z firm grupy oraz zainteresowanych stron,

- udostępnienie zasobów materialnych, finansowych aby osiągać cele, spełniać wymagania prawa, doskonalić skuteczność wdrożonego systemu oraz zapewnić odpowiednią komunikację z organami władzy i zainteresowanymi stronami,

- współpracę i spełnianie oczekiwań zainteresowanych stron zgodnie z poniższymi zasadami:

Klienci

Gwarancje najwyższego poziom jakości usług poprzez wiarygodność, rzetelność, elastyczność i ciągłość działania zgodnie z potrzebami rynku, wymaganiami klientów i przejrzystością wzajemnych relacji. Spełniamy wszelkie wymagania prawne związane ze świadczonymi usługami i rzetelnym dokumentowaniem wykonania usług i ich rozliczania.

Pracownicy

Wiarygodny pracodawca dla swoich pracowników. Wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji, zaufania i koleżeńskości idą w parze z ciągłą troską o dobre warunki finansowe, osobisty rozwój oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Podstawą dla długofalowej współpracy jest otwarta komunikacja i wzajemny szacunek. Naszym założeniem jest, że pracownicy mogą się dalej rozwijać.

Dostawcy

Długofalowe kontakty z dostawcami budowane są w oparciu o zaufanie, przejrzystość, wzajemnych zobowiązań, ograniczanie kosztów i wspólne cele dotyczące jakości i ochrony środowiska.

Środowisko

Dokładamy starań aby nasze usługi były przyjazne środowisku na każdym etapie ich istnienia. Wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy system zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001.

Troska i szacunek dla człowieka i środowiska są centralne w działaniach firmy zgodnie z przyjętymi normami i wartościami społecznymi. Kontakt z otoczeniem i zainteresowanymi stronami jest realizowany w duchu otwartości i zaufania.

Zapobieganie zanieczyszczeniom gleby, wody i powietrza, racjonalne użytkowanie materiałów, paliw, energii i wody, promowanie proekologicznej świadomości oraz dbałość o czystość i porządek firm i ich otoczenia są wyznacznikami naszej dbałości o środowisko. Stale popularyzowanie idei proekologicznych wśród pracowników, dostawców i Klientów poprzez przybliżanie wiedzy o ochronie środowiska. Powyższa deklaracja stanowi ramy ciągłego doskonalenia dla zapewnienia satysfakcji naszych klientów i optymalizacji wpływu na środowisko śr. Świadomość i zaangażowanie każdego pracownika we wdrażaniu tych założeń i zasad jest podstawą naszego działania.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie

Firma DAF stosuje pliki cookie, aby poprawić działanie niniejszej strony internetowej oraz zapewnić możliwie najlepszą obsługę. Ponadto firma DAF korzysta z funkcji Google Analytics w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony. Dane uzyskane w ten sposób pozostają anonimowe. Pliki cookie stosowane przez firmę DAF są całkowicie bezpieczne, jednak można zmienić ustawienia dotyczące tych plików w przeglądarce internetowej.